Organitzem  mercats de segona mà, artesania i antiguitats

 on pots vendre els objectes que ja no utilitzes o els que has fet tu mateix.

Vine a muntar la teva parada i dóna una altra oportunitat a tot allò que ja no utilitzes!

 

 

Normes de funcionament

 • Per assistir al mercat és necessari fer prèviament la reserva de plaça. Només es podran fer reserves el mateix dia del mercat en cas que quedin places lliures per cobrir.

 • Les reserves es faran per telèfon, presencialment o per qualsevol altre mitjà que l’organització posi a disposició dels seus usuaris.

 • El nombre de places és de 16 i les mides de cada plaça són de 2 X 1 m, amb 0,5 m entre places.

 • Les places es donaran per estricte ordre d’inscripció i de manera correlativa fins a completar-ne el nombre total.

 • Només es podran reservar un màxim de 2 places per paradista.

 • El preu de cada plaça és de 6 € i ja inclou les taxes municipals.

 • L’import de la reserva es farà efectiu com a molt tard el mateix dia del mercat al moment de passar a recollir el número de plaça per la botiga de La Segona Volta.

 • Les paradistes s’hauran de porta la taula i/o el material que creguin convenient per muntar la seva parada; podent ocupar únicament la superfície corresponent al nombre de places reservades. En tot cas es respectaran els espais entre places perquè les paradistes hi puguin transitar.

 • L’horari del mercat serà de 10:00 a 13:00h.

 • Les paradistes es comprometen a comunicar en antelació a la realització del mercat l’anul·lació de la seva reserva. En el cas de no comunicar-la dues vegades consecutives, només es podrà assistir al proper mercat si queda alguna plaça lliure el mateix dia.

 • L’organització deixarà a disposició de les paradistes, en un lloc visible, contenidors per als diferents residus. Les paradistes hauran d’utilitzar-los convenientment comprometent-se a mantenir net l’espai del mercat.

 • L’organització es reserva el dret d’anul·lar i interrompre el mercat, en qualsevol moment, sempre que ho consideri prudent o necessari.

 • L’organització es reserva el dret d’admissió. Qualsevol incidència per part d’una o més paradistes que pogués comprometre la bona convivència, l’organització podrà donar per finalitzada definitivament la seva assistència al mercat.

 • Amb la reserva i pagament de la plaça del mercat la paradista accepta i es compromet al compliment d’aquestes normes.